Rehaboom© stroomschema voor (sport)revalidatie

In april 2008 heb ik met succes het certificaat Allround Conditie- en herstel- trainer volgens de  Rehaboom behaald gevolgd in 2010 met het certificaat fysieke trainer voetbal volgens de Rehaboom. Ik ben hiervoor beide keren naar het sportcentrum van Nederland, Papendal,  geweest en heb les gevolgd bij Toine van de Goolberg.

Hij heeft mij geleerd om als conditie- en herstel trainer volgens de Rehaboom© te werken. Het is een methodische manier van werken met sporters die gerevalideerd worden.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar www.toinevandegoolberg.nl