Blessurepreventie

Blessurepreventie is het totaal aan maatregelen, die je individueel of als sportvereniging zou moeten nemen, om schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen. Blessurepreventie is ook het gezonde lichaam gezond houden.

 

Bij blessurepreventie is het belangrijk de persoonsgebonden factoren, zoals leeftijd en conditie optimaal af te stemmen op de omgevingsgebonden factoren; denk hierbij aan de sportaccommodatie, maar ook aan de sport-materialen of het schoeisel. Als de belasting afgestemd wordt op de belastbaarheid wordt de kans op een blessure geminimaliseerd.