Tapen en bandageren

Ik mijn praktijk komen veel sporters die getapt willen worden.

Tapen en badageren vormen een van de hulpmiddelen om de belasting en belastbaarheid onder diverse omstandigheden aan elkaar aan te passen. In de sport is de belasting soms groter dan de belastbaarheid van het weefsel. Indien deze overmatige belasting regelmatig voorkomt, is er een verhoogd risico op een blessure.

 

In eerste instantie is het dan ook de bedoeling om de belastbaarheid van het bewegingsapparaat te verbeteren.

Vaak moet dan ook individueel aangepaste training worden gegeven. Een trainer heeft echter met groepen te maken, zodat het vaak ondoenlijk is om individueel aangepaste training in de praktijk te brengen. Ik kan daaraan tegemoetkomen door de zwakke schakel te versterken met een bandage. Om dit optimaal te kunnen doen, moet ik een goede indruk hebben van de belasting en de belastbaarheid. Door functietesten kan ik de belastbaarheid vaststellen en indien nodig de juiste bandage of tape aanleggen.